Foto: Johanna Hillgren

Några ord om mig

Jag har en magisterexamen i Språk och interkulturell kommunikation med arabiska som huvudämne från Göteborgs universitet. När jag blev klar med min utbildning började jag arbeta i två projekt som kombinerar mitt intresse för språk med nya teknologier.

Intervjuer med mig:

Vad jag gör idag

I projektet Integration med mobilen, vid Chalmers tekniska högskola, arbetar jag som projektassistent. Tillsammans med mina kollegor utvecklar vi digitala stöd för språkinlärning och interkulturell kommunikation för nyanlända arabisktalande i Sverige. Vi undersöker även befintliga verktyg och digitala vanor, genom användartester och intervjuer. Här kombinerar jag mina kunskaper i lingvistik och arabiska (det idag största språket bland nyanlända i Sverige) med mina kollegors kunskaper om mobilt lärande, pedagogik, interkulturell kommunikation och forskning om språkinlärning.

Jag arbetar även deltid i KomHIT Flykting, ett projekt som drivs av Dart – kommunikations- och dataresurscenter vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i samarbete med Koncernstab kommunikation och externa relationer, Västra Götalandsregionen. Detta projekt utvecklar kommunikationsstöd för människor på flykt, som ett komplement till tolk. Projektet förenar språk med mänskliga rättigheter. Alla människor har rätt att förstå och göra sig förstådda, inte minst inom sjukvården, vilket det även finns stöd för i lagar och FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. Materialet tillverkas i samarbete med verksamheter inom sjukvård och tandvård, och är fritt för vem som helst att ladda ner, skriva ut och använda i alla situationer.

Under min utbildning började jag även intressera mig för hur nya mobila teknologier kunde användas för att underlätta kommunikation. Hösten 2016 medverkade jag i Hack for refugees, ett hackathon som syftade till att utveckla appar för flyktingar. Där kom jag i kontakt med interaktionsdesignern Pak Lau och vi utvecklade en prototyp till en app som vi kallade PicTalk. Idén med detta projekt är att kombinera både bilder, skriftspråk och talsyntes för att bygga en interaktiv app som kan användas i olika situationer där två personer inte delar ett gemensamt språk.